Grenscontrole

Grensoverschrijdend gedrag hoeft niet uitgelegd te worden aan de mensen die ermee te maken krijgen. Het erkennen van de twijfel en onzekerheid is daarentegen wel een respectvolle manier om een sensibiliseringscampagne voor de Vlaamse overheid te creëren. Een concept dat straf is in zijn eenvoud, met copy die herkenbaar binnenkomt. Alleen de grafische uitwerking had rauwer en subtieler mogen zijn, zoals in de oorspronkelijke schetsen van Superdamn, zoals hierboven. 

Agency: The Oval Office